Ekstrakty otrzymywane w stanie nadkrytycznym - czym są i dlaczego lepsze?

 

Ekstrakty otrzymywane w stanie nadkrytycznym - czym są i dlaczego lepsze?

Rośliny zawierają substancje chemiczne, które od tysięcy lat ludzkość wykorzystywała do sporządzania napojów i naparów miłosnych, eliksirów odmładzających i leków na wszelakie dolegliwości. Początkowo substancje te ekstrahowano z roślin wykorzystując najbardziej dostępne rozpuszczalniki: wodę i alkohol, z czasem zaczęto używać glikoli i gliceryny.

Najnowocześniejsze metody opierają się na ekstrakcji prowadzonej w stanie nadkrytycznym z wykorzystaniem rozpuszczalników nieszkodliwych dla żywych organizmów i środowiska naturalnego.

W 1822 roku Charles Cagniard de la Tour , francuski baron, ten sam , który jako pierwszy wykazał, że drożdże są żywym ustrojem odkrył "czwarty" stan skupienia- stan nadkrytyczny. Stan , w który przechodzą gazy poddane wysokiemu ciśnieniu i odpowiedniej temperaturze- stając się cieczami ale zachowującymi właściwości gazu np. woda osiąga stan nadkrytyczny, kiedy zostaje podgrzana do co najmniej 373 st. C, a także kiedy znajduje się pod ciśnieniem co najmniej 217 atmosfer, co ciekawe taka woda zmienia całkowicie swoje własności - wznieca ogień zamiast go gasić.

W naturze takie zjawisko występuje setki metrów pod powierzchnią oceanu na styku płyt tektonicznych gdzie powstają ujścia podwodnych wulkanów, z których wydobywa się lawa o temperaturze przekraczającej 1000 stopni Celsjusza. Panujące tam bardzo wysokie ciśnienie sprawia, że woda pozostając wodą zmienia swoje właściwości.

Od niedawna zjawisko to znalazło zastosowanie przy wydobywaniu cennych substancji z roślin używając pospolitego dwutlenku węgla jako rozpuszczalnika , dwutlenku węgla przeprowadzonego w stan nadkrytyczny.

Dwutlenek węgla jest rozpuszczalnikiem doskonałym, jest obojętny, powszechny i bezpieczny dla otaczającego nas środowiska. Potrafi z rośliny wyekstarhować wszystkie substancje w stanie nienaruszonym, nie reagując z nimi i na dodatek w stężeniu wielokrotnie wyższym niż przy użyciu klasycznych rozpuszczalników a co najważniejsze po powrocie do normalnego ciśnienia ulatnia się nie pozostawiając po sobie nawet śladowych ilości.

Taki wyciąg jest esencjonalny, świeży niczym sok z własnoręcznie wyciśniętych pomarańczy, żywy, jest istotą samej rośliny bez jakichkolwiek domieszek.

Zalety ekstrakcji nad­kry­ty­cznej CO2

  • CO2 jest nat­u­ral­nym gazem, który w warunk­ach nad­kry­ty­cznych jest bardzo skutecznym, niepo­larnym roz­puszczal­nikiem o dużej selektywności - co pozwala na wydobycie jedynie pożądanych składników, a pominięcie zanieczyszczeń .
  • Dwut­lenek węgla bardzo łatwo usuwa się z ekstraktu, po prostu się ulatnia — nie potrzebna jest desty­lacja.
  • Gaz ekstrak­cyjny jest czysty, neu­tralny dla człowieka
  • Ekstrakcję można prowadzić w niskiej temperaturze nie narażając żadnego cennego składnika na rozpad lub zmianę własności oraz bez dostępu powietrza chroniąc substancje przed utlenianiem
  • ekstrakt jest sta­bilny w cza­sie prze­chowywa­nia, zachowu­jąc jakość i pożą­dane cechy

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem